top of page

Foto: Wanås konst

1996 genomfördes en utställning med sex nordiska konstnärer som arbetar i diabas. Larsens bidrag till utställningen 1996 var Altare I, en mjuk bänk gjord i detta hårda material, diabas. Stenen är slipad så att ovansidan är vågig och för tankarna till urtiden när diabas var en flytande materia. Det tunga stenblocket är placerat på två stålben. Denna presentation gör att verket ser ut att vara ett utsnitt, ett geologiskt prov. Sidorna är grova, krysshamrade och står i stark kontrast till den finslipade ovansidan.

Larsen är utbildad sjuksköterska men har arbetat som skulptör sedan 1990-talet. Hennes materialval skiftar mellan sten, brons, stengods, gips och plast. Larsen söker egensinniga organiska former som direkt förhåller sig till kroppen.

Vi är vår kropp och det är genom kroppen vi förhåller oss till och förstår omvärlden. Larsen säger själv: ”Kroppen och dess rörelser har alltid intresserat mig och kommer nog att bli temat för min konst resten av livet.” Altare I är ett taktilt verk som kanske bäst upplevs när handen stryker över dess olika ytor – sträva såväl som mjuka.

 

Text: Wanås konst

 

 

bottom of page