top of page
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Lone Larsen har mer än 20 års yrkeserfarenhet som konstnär med utställningar och offentliga uppdrag som sin bas. Hon är flerfaldigt belönad med stipendier, senast Region Skånes konstnärsstipendium (2010), är representerad i kommuners och museers konstsamlingar. Hon har själv varit såväl rådgivare som projektledare för offentliga utsmyckningar.

 

Lone Larsen arbetar med skulptur och måleri i stora format med en särskilt utpräglad känslighet för den fysiska miljön, platsens historia och det estetiska behovet. Hennes skulpturer är både klassiska och storslagna, ibland med en dragning åt det ”barocka”, och hon drar sig inte för att arbeta i tunga och krävande material i stor skala.

 

Skulpturen ”Den andre”, beställd av Stockholm konst för Sabbatsbergssparken, utfördes i gjuten brons och i polerad diabas (2011) medan ”Mur, Pelare & Sockel” i Farsta, Stockholm (2010) utfördes i grå granit och diabas i flera olika grader av poleringar. Båda skulpturerna är placerade och utformade för att ses såväl uppifrån som från marknivå. Konstnären har även utformat ytorna och omgivningen intill skulpturerna. Att ta sig an hela platsens estetik är ett av hennes signum.

 

Text: Elisabeth Fagerstedt 

Lone Larsen

2010 - present

2010 - present

bottom of page