Den andre, detalj

Brons, granit och diabas Foto: Mats Liliequist